...

Iran’s PMO unveils volume cargo loaded-unloaded in Astara port

Transport Materials 5 July 2021 09:22 (UTC +04:00)
Iran’s PMO unveils volume cargo loaded-unloaded in Astara port

BAKU, Azerbaijan, July 5

By Elnur Baghishov – Trend:

In total, 17,600 tons of cargo were loaded and unloaded in the Astara port of the Gilan Province (northern Iran) in the 2nd month of the current Iranian year (April 21 through May 21, 2021), Trend reports citing the statistics of Iranian Ports and Maritime Organization (PMO).

This is an increase of 60 percent, compared to the 1st month of the current Iranian year (March 21 through April 20, 2021), the statistics said.

“Thus, 16,600 tons of cargo were exported and 984 tons were imported through the Astara port over the second month,” the statistics said.

According to the statistics, 1 ton of essential products, 674 tons of metal products, 13,100 tons of construction and mining materials were loaded and unloaded in the Astara port during the 2nd month of the current Iranian year.

Moreover, 60 tons of equipment, vehicles, spare parts, 2,630 tons of chemicals, 21 tons of leather goods, clothing, wood materials, paper, 1,150 tons of container products were loaded and unloaded in the port within the mentioned month, the statistics said.

As reported, about 12.6 million tons of cargo were loaded and unloaded in Iranian ports in the second month of the current Iranian year. Of this, 7.12 million tons were loaded and 5.47 million tons were unloaded. This is an increase of 17.5 percent compared to the same month last Iranian year.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İranın Astara limanında yüklənib-boşaldılan məhsulların həcmi açıqlanıb

Bakı. Elnur Bağışov – Trend:

Cari İran ilinin 2-ci ayında (21 aprel – 21 may 2021) İranın şimalında yerləşən Gilan vilayətinin Astara limanında 17,6 min ton yüklənib-boşaldılıb.

Trend-in məlumatına görə, bu, İranın Limanlar və Dənizçilik Təşkilatının statistikasında öz əksini tapıb.

Statistikaya əsasən, 2-ci ayda realizə olunan məhsullar 1-ci ayla (21 mart -20 aprel 2021) müqayisədə 60% artıb.

Statistikada bildirilir ki, 2-ci ayda Astara limanı vasitəsi ilə 16,6 min ton məhsul ixrac, 984 ton məhsul isə idxal olunub.

Statistikada qeyd olunur ki, qeyd olunan ayda Astara limanında 1 ton zəruri məhsullar, 674 ton metal məhsulları, 13,1 min ton tikinti materialları və mədən maddələri yüklənib-boşaldılıb.

Statistikada bildirilir ki, həmçinin 2ci ayda bu limanda 60 ton avadanlıq, nəqliyyat vasitələri, ehtiyat hissələri, 2,63 min ton kimyəvi maddələr, 21 ton dəri məmulatları, geyim, ağac materialları, kağız və sairə, 1,15 min ton konteyner məhsulları yüklənib-boşaldılıb.

Qeyd edək ki, cari İran ilinin 2-ci ayında İran limanlarında təxminən 12,6 milyon ton məhsul yüklənilib və boşaldılıb. Məhsulların 7,12 milyon tonu yüklənib, 5,47 milyon tonu isə boşaldılıb. Yüklənib-boşaldılan məhsulların həcmi ötən ilin analoji ayı ilə müqayisədə 17,5% artıb.

Tags:
Latest

Latest