...

20 yanvar- Гјmummilli matЙ™m gГјnГј ilЙ™ baДџlД± AzЙ™rbaycanda iЕџ gГјnlЙ™rinin yerinin dЙ™yiЕџdirilmЙ™si planlaЕџdД±rД±lmД±r

Politics Materials 16 January 2007 17:28 (UTC +04:00)

20 yanvar- Гјmummilli matЙ™m gГјnГј ilЙ™ baДџlД± AzЙ™rbaycanda iЕџ gГјnlЙ™rinin yerinin dЙ™yiЕџdirilmЙ™si planlaЕџdД±rД±lmД±r. Bu barЙ™dЙ™ В"TrendВ"Й™ AzЙ™rbaycan NazirlЙ™r Kabinetinin elm, mЙ™dЙ™niyyЙ™t, xalq tЙ™hsili, sosial problemlЙ™r vЙ™ tibb ЕџГ¶bЙ™sindЙ™n mЙ™lumat verilib.

HГ¶kГјmЙ™tbЙ™n bildirilib ki, yanvarД±n 20-si matЙ™m gГјnГјdГјr vЙ™ ona gГ¶rЙ™ dЙ™ AzЙ™rbaycan RespublikasД±nД±n В"ЖЏmЙ™k mЙ™cЙ™llЙ™sinЙ™ dЙ™yiЕџiklik vЙ™ Й™lavЙ™lЙ™rin edilmЙ™si haqqД±ndaВ" Qanunu yanvar faciЙ™si gГјnГјnЙ™ tЙ™tbiq olunmur. Bu qanuna Й™sasЙ™n, Й™gЙ™r bayram gГјnlЙ™ri hЙ™ftЙ™ sonuna dГјЕџsЙ™, o zaman bu bayramlar avtomatik olaraq baЕџqa iЕџ gГјnlЙ™rinЙ™ keГ§irilir.

XatД±rladaq ki, bu il yanvarД±n 20-si ЕџЙ™nbЙ™ gГјnГјnЙ™ dГјЕџГјr vЙ™ iЕџ gГјnГј deyil.

Latest

Latest